Aanmelden

Aanmelden & Wachttijd

Je kunt op eigen initiatief aanmelden voor een afspraak. Er is een wachtlijst dus na de telefonische aanmelding zal er na enkele weken contact opgenomen worden, om de eerste sessie te plannen. De geschatte wachttijd vanaf de aanmelding tot de start van de begeleiding is 3-4 weken.  De eerste afspraak is het intakegesprek en we zullen daarna zonder extra wachttijd verder gaan met de behandelsessies. Deze indicatie is ge-update en geldig vanaf oktober 2016.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen                  (de treeknormen).

De praktijk is geopend op Ma. Di. Do.  en Vr. tussen 8:00 uur en 17:30 uur.


Als de hulpvraag toch niet blijkt te passen binnen De Cirkel, word je op de hoogte gebracht van andere gespecialiseerde hulpverleners.

Vertrouwelijk

Psychologen hebben een geheimhoudings-plicht waardoor alle informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Je kunt zelf aangeven of de huisarts, die ook een geheimhoudingsplicht heeft, op de hoogte kan worden gesteld als de begeleiding start en als deze wordt afgerond.

Tarieven Generalistische Basis GGZ

De begeleiding binnen De Cirkel wordt gegeven door een Gezondheidszorgpsycholoog die voorheen tevens bekend stond als Eerstelijnspsycholoog. 

Sinds 2014 spreken we binnen het nieuwe zorgakkoord van de Generalistische Basis GGZ.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor de Generalistische Basis GGZ wettelijke tarieven vastgesteld. De afspraken met de zorgverzekeraars bepalen het ingediende bedrag. Per sessie van een uur voor hulp bij een onverzekerd product (OVP) betaalt men € 90,-.

Verwijzing van huisarts

Volgens de regels van de zorgverzekering is een verwijzing nodig van de huisarts. De huisarts stuurt iemand door wanneer er een diagnose is van een psychische stoornis of een vermoeden daarvan. Als psycholoog heb ik bij alle zorgverzekeringen (behalve bij Frieslandverzekeringen) een contract waardoor de sessies worden vergoed. Maar eerst moet iedereen boven de 18 jaar zelf het eigen risico betalen. Kosten boven dit bedrag, komen dus voor rekening van de zorgverzekering.
Als er geen DSM-diagnose is en bij: relatieproblemen, werkproblemen en problemen door een lichamelijke ziekte, is er geen vergoeding. Als dit het geval blijkt te zijn, bespreek ik dit altijd binnen de eerste twee gesprekken en kan er gekozen worden om doorverwezen te worden of de begeleiding zelf te betalen. 

In deze praktijk gelden de volgende bedragen:

  • Telefonische aanmelding: gratis
  • Gesprekken/behandeling per uur: € 90,-
  • Relatietherapie -anderhalf uur- : € 135,-

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht en kunnen niet worden vergoed door de zorgverzekeraar. 

Annuleren

Wanneer je een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, verzoek ik je om deze uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen en wanneer dat kan liever nog eerder.

Dat kan telefonisch via: 06 227 346 92 (ook voicemail)

of per e-mail: cecilia@decirkel.info

Een afspraak die niet op tijd werd afgezegd, wordt in rekening gebracht. Helaas worden deze kosten niet vergoed door de zorgverzekeraar en ontvang je de nota thuis. Deze kosten moeten zelf worden betalen en kunnen achteraf niet ingediend worden bij de verzekeraar.

Zorgverlener

Cecilia Couwenberg-Verhaar

GZ-psycholoog (BIG-registratienummer: 29066301025)

NIP psycholoog

Geregistreerd LVVP-eerstelijnspsycholoog

Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract (behalve Frieslandverzekeringen):

daaronder vallen de merken van -CZ  -VGZ  -DSW - Menzis  -Multizorg  -Zilveren Kruis

Privacy

Alle gegevens worden geheel vertrouwelijk behandeld. Alleen met je schriftelijke toestemming kan informatie over de behandeling worden verstrekt aan anderen, bijvoorbeeld aan de bedrijfsarts.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt dat beknopte gegevens worden verzameld om een inzicht te krijgen in de behandeleffectiviteit. De informatie wordt versleuteld en is niet naar een specifieke persoon terug te voeren en wordt doorgestuurd naar de Stichting Benchmark GGZ. Hiervoor heb ik me aangemeld bij de Stichting Vrijgevestigden Rommen. Ben je niet bereid om hieraan bij te dragen, kun je bezwaar maken door bij de behandeling een verklaring te ondertekenen.

Klachtenregeling

Binnen de praktijk is een kwaliteitsstatuut te vinden met een beschrijving van alle stappen die een cliënt kan verwachten in de begeleiding. Ik hou me aan alle registratie- en kwaliteitseisen die mijn beroepsgroep en de wet stellen.

Toch klachten over de psycholoog? Misschien ben je het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Laat dit dan horen! Zo ontstaat de kans om hier samen uit te komen met een gepaste oplossing. Bovendien heeft een cliënt het recht om een klacht in te dienen. Je kunt je richten tot de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) voor informatie over de klachtenregeling. Ook kun je de website van de LVVP raadplegen: www.lvvp.info

 

logo2editnederlands-instituut-voor-psychologen

Stichting EFT NederlandButton_JPO_Clientenlogin_298pxl

    © De Cirkel Psychologie november 2013 Design door: Thomas Vink Webdesign