Aanmelden

Je kunt op eigen initiatief aanmelden voor een afspraak. Er is een wachtlijst dus na de telefonische aanmelding zal er na enkele weken vanuit de praktijk contact opgenomen worden, om de eerste sessie te plannen. De geschatte tijd vanaf de aanmelding tot de start van de begeleiding is 14 weken. De eerste afspraak is het intakegesprek en we zullen daarna zonder extra wachttijd verder gaan met de behandelsessies. Deze indicatie is ge-update en geldig vanaf december 2023.

Wanneer er een wachttijd is en u deze te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Als de hulpvraag toch niet blijkt te passen binnen De Cirkel Psychologie, word je op de hoogte gebracht van andere gespecialiseerde hulpverleners.

Bij vakantie en ziekte is er een waarneming geregeld door een betrouwbare collega psycholoog.

Vertrouwelijk

Psychologen hebben een geheimhoudings-plicht waardoor alle informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Je kunt zelf aangeven of de huisarts, die ook een geheimhoudingsplicht heeft, op de hoogte kan worden gesteld als de begeleiding start en als deze wordt afgerond. 

Dossiers met persoonsgegevens worden gedurende een periode van 20 jaar bewaard. Je hebt zelf recht op inzage en een stem in het maken van wijzigingen wanneer dit wordt besproken met de behandelaar.

Annuleren

Wanneer je een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, verzoek ik je om deze uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen en wanneer dat kan liever nog eerder.

Dat kan telefonisch via: 06 227 346 92 (ook voicemail)

of per e-mail: cecilia@decirkel.info

Een afspraak die niet op tijd werd afgezegd, wordt in rekening gebracht. Helaas worden deze kosten niet vergoed door de zorgverzekeraar en ontvang je de nota thuis. Deze kosten moeten zelf worden betalen en kunnen achteraf niet ingediend worden bij de verzekeraar.

Zorgverlener

Cecilia Verhaar

GZ-psycholoog met BIG-registratienummer: 29066301025

Geregistreerd bij de LVVP

Kamer van Koophandel: 17258263

Lid van VEN Vereniging EMDR Nederland

Lid van Stichting EFT-Nederland: Emotionally Focused couples Therapy

 

Ik heb met bijna alle zorgverzekeraars een contract:

daaronder vallen de merken van -VGZ -ONVZ -Menzis -Caresq  -Zilveren Kruis -VRZ -ASR -DSW

Privacy

Alle gegevens worden geheel vertrouwelijk behandeld. Alleen met je schriftelijke toestemming kan informatie over de behandeling worden verstrekt aan anderen, bijvoorbeeld aan de bedrijfsarts. Als cliënt kun je deze toestemming (voor de toekomst) altijd desgewenst weer intrekken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt dat beknopte gegevens worden verzameld om een inzicht te krijgen in de behandeleffectiviteit. De informatie wordt versleuteld en is niet naar een specifieke persoon terug te voeren en wordt doorgestuurd naar de Akwa GGZ. Hiervoor heb ik me aangemeld. Ben je niet bereid om hieraan bij te dragen, kun je bezwaar maken door bij de behandeling een verklaring te ondertekenen.

De zelfstandige praktijk De Cirkel Psychologie heeft een netwerk van samenwerking met een aantal instellingen en andere zelfstandig gevestigde praktijken. We zijn wettelijk vanuit een kwaliteitsoogpunt verplicht jaarlijks een aantal behandelingen te laten toetsen. Dit doen we in een overleg met 7 of 8 andere GZ-psychologen. We mogen zelf bepalen welke cliënten en welke behandelingen we laten toetsen. We zullen u op de hoogte brengen wanneer we uw begeleiding willen bespreken in ons collegiale overleg. Daarnaast worden wij en onze praktijkvoering eens per vijf jaar gevisiteerd. Dit gebeurt door twee of drie collega psychologen/psychotherapeuten. Een onderdeel van de visitatie is het doornemen, controleren en toetsen van een dossier. Wellicht kan dat uw dossier zijn. Je mag ook aangeven dat je dat niet wilt. Het dossier kan dan alleen maar geanonimiseerd beoordeeld worden. Vanzelfsprekend hebben de collega's ook allen een geheimhoudingsplicht.

Kwaliteitsstatuut en Klachtenregeling

De praktijk heeft een kwaliteitsstatuut met een beschrijving van alle stappen die een cliënt kan verwachten in de begeleiding. Ik hou me aan alle registratie- en kwaliteitseisen die mijn beroepsgroep en de wet stellen.

Kwaliteitsstatuut De Cirkel Psychologie

De Cirkel Psychologie hanteert het privacybeleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy statement De Cirkel Psychologie

Toch klachten over de psycholoog? Misschien ben je het met bepaalde zaken niet eens of bent je ontevreden. Laat dit dan horen! Zo ontstaat de kans om hier samen uit te komen met een gepaste oplossing. Bovendien heeft een cliënt het recht om een klacht in te dienen. Je kunt je richten tot de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) voor informatie over de klachtenregeling. Ook kun je de website van de LVVP raadplegen: www.lvvp.info